Kjersti style=

Kjersti

Oldermann
Brit S. Frang style=

Brit S. Frang

Nest Oldermann
Lise style=

Lise

Laugskriver
Kristin Kaus style=

Kristin Kaus

Skattmester
Liv Elise Rude Bjørke style=

Liv Elise Rude Bjørke

Varamedlem styret
Inger Torill style=

Inger Torill

Varamedlem styret