Norges Gyllenlærlaugs norm for fremstilling av gyllenlær

(Revidert og godkjent av generalforsamlingen i Oslo 25. mars 2006, 
revidert 25.5.2011) 

 

Definisjon av gyllenlær

Gyllenlær er hånd- eller formpreget skinn (lær) belagt med bladmetall (gull, aluminium etc.) og deretter eventuelt malt. 

 

Skinntyper

Vegetabilsk garvede huder av okse, ku eller kalv brukes vanligvis her i landet. Bøffel, får og geit er også blitt brukt.
Skinnet (læret) må være jevnt og fast. De beste stykkene velges til stolseter og andre arbeider som stiller krav til skinnets (lærets) kvalitet og styrke. 

 

Fremstillingsmetoder

Skinnet (læret) preges enten i form eller ved håndpreging.
 

Verktøy

Til håndpreging benyttes rissejern, kulejern og pregejern.
Til formpreging benyttes former i edeltre eller annet egnet materiale.
Glatte instrumenter benyttes til å bearbeide skinnet (læret) ned i formene. Læret kan også valses ned i formene med en sand- og sagmuggblanding og en meget tung valse. For begge pregingsmåtene kan punsler (mønsterjern) benyttes.
Diverse pensler brukes til påføring av, ferniss, oljefarger og lakk.

 

Håndpreging, fremgangsmåte

Etter at skinnet (læret) er delt opp i passende stykker, fuktes disse godt med en svamp med vann.
Mønsteret overføres til målholdig tegnefolie og legges over det fuktige skinnet (læret) og tegnes av med en utbrukt kulepenn eller et lignende jern. 
Skinnet (læret) tørkes så helt og derpå friskes mønsteret forsiktig opp med rissejernet eller den utbrukte kulepennen.
For videre bearbeiding fuktes skinnet (læret) på begge sider i små felter av gangen. Kulejernet benyttes fra undersiden for å heve mønsteret og pregejernet benyttes fra oversiden for å lage skarpe kanter. På denne måten fremheves konturene og detaljene i mønsteret, slik at det står i relieff. Denne delen av arbeidet er krevende og må utføres nøyaktig.
I bunnen kan man benytte punsler (mønsterjern) av ulike typer for å understreke mønsteret 

 

Formpreging, fremgangsmåte

Benytter man former, fuktes skinnet (læret) og når det er passe fuktig legges det med narvsiden (oversiden) ned mot formen. Skinnet (læret) bør festes til formen, gjerne med små stifter. Så bearbeider man hver cm av skinnet (læret) med passende, glatte redskaper ned mot formen. God kraft gir skarpe detaljer.
Hvis man benytter tung valse og mellomlegg, må man ofte understreke detaljer med pregejern. 

 

Fyllmasse

Der man ønsker å bevare høye relieffer, kan man fylle det tørre skinnet (læret) fra undersiden med en grøt som holder relieffene oppe. Det er bare relieffet som skal fylles.
Fyllmassen består av like deler finsiktet sagmugg og finsiktet rugmel og vann. Konsistensen bør være som en fløyelsgrøt. Grøten skal legges tynt på. God tørking er påkrevet etterpå.
Sagmuggen må være fra rent trevirke, og ikke fra sponplater eller annet virke som kan inneholde kjemikalier.

 

Strekking av skinn (lær)

For håndpregede skinn (lær), som er blitt bulkete etter pregingen, følger en strekking av skinnet (læret) for å få det jevnt. Skinnet (læret) vætes forsiktig på begge sider og jevnes ut mot et glatt underlag, men ikke så mye at mønsteret forsvinner! Skinnet (læret) ligger slik til det er gjennomtørt. 

 

Politur

Med bred pensel påføres et tynt lag politur m/ venetiansk terpentin. Dette trenger godt ned i lærfiberene, og gir grep for det videre arbeidet. Tørketid 3 døgn. Polituren må prøves på en skinn- (lær-) bit slik at man er sikker på at den ikke sprekker/krakelerer.

 

Gelatin

Samme effekt oppnås ved å bruke gelatin. 1 plate gelatin og 1 dl kokende vann i vannbad. Rør godt til gelatinen er oppløst. Settes kaldt til den har konsistens som gele. Smøres rikelig og jevnt på med hånd og arbeides godt inn i skinnet (læret). Tørketid 3-5 dager. 

 

Gullgrunn

Deretter påføres et tynt strøk med 12- timers gullgrunn. Kontroller at det ikke blir liggende igjen tykkere lag i dype relieffer, og at det ikke oppstår bare flekker. Skinnet (læret) legges nå støvfritt i 12 timer i stuetemperatur. Derpå kontrolleres det med fingertuppen at skinnet (læret) kleber med et lite knepp. Hvis skinnet (læret) kjennes klissete, har det ikke tørket lenge nok.
Vær oppmerksom på at tørketiden kan være lengre eller kortere avhengig av forholdene.

 

Bladmetall og gullferniss

Bladmetallet legges slik på at hele skinnet (læret) blir dekket. På dette tidspunkt kan man også veksle med forskjellige metaller, om dette er ønskelig. Etter påleggingen fjernes alt overflødig metall med en myk børste eller klut. Ved legging av ekte gull, bør tørketiden strekke seg fra 3 til 5 uker før ferniss eller maling påføres.

 

Maling

Nå kan skinnet (læret) males, og bare gode kunstneroljefarger skal benyttes. Et startgrunnlag kan for eksempel være: titanhvitt, koboltblått, grønn jord, gul oker, engelsk rødt og lampesort. For å tynne ut fargene kan en blanding av olje og litt terpentin benyttes. Husk å la noe gull glimte i skinnene, enten ved å la deler av mønsteret bli omkranset av en tynn gullkant, eller la hele partier av mønsteret være i gull. Pass på å få god helhet i fargesammensetningene.

 

Patinering

Om man ønsker patinering av arbeidsstykket, kan dette påføres. Benytt samme olje som for fargene og tynn ut med terpentin. Tilsett farge etter smak. Fargene fra malingen må ha tørket godt før patineringen gnies over. Etter patineringen må skinnet (læret) tørke lenge og vel!

 

Overflatebehandling

Lauget har manglende kunnskaper om de forskjellige produkter som finnes i markedet og kan derfor ikke gi råd om overflatebehandling.